เราสร้างเครื่องมือด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยมีแนวคิดและมุมมองสมัยใหม่ ในการสร้างสื่อออนไล์ ดิจิตอลมาร์เก็ตติ้ง

iTACTIC Online

สื่อโฆษณา ที่ช่วยให้คุณเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เรามีความเชี่ยวชาญในการด้านดิจิตอลมาร์เก็ตติ้ง และ เทคโนโลยี ซึ่งทำให้เราสามามารถสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้เป็นอย่างดี

เกี่ยวกับเรา

ไอแทคติค ออนไลน์ เริ่มต้นจากการเป็นบริษัทด้าน ไอทีและเทคโนโลยี ที่มีแนวคิดและมุมมองสมัยใหม่ผนวกกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยในปัจุบัน ในการให้บริการ Advertising Network โดยทีมงานที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญด้านการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าและบริหารจัดการประสบการณ์ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะความแตกต่างของจุดประสงค์ทางการตลาดในแต่ละผลิตภัณฑ์ ดังนั้นเพื่อการตอบโจทย์ทางการตลาด ไอแทคติด ออนไลน์ จึงได้คัดสรรค์ทีมงานที่มีประสบการณ์ เพื่อเข้ามาช่วยทำการตลาดและออกแบบสื่อที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อบรรลุจุดประสงค์ทางการตลาดด้วยความใสใจ

ภายใต้การกำกับดูแลของสองบริษัท คือ

กลุ่มบริษัท มีเดียพลัส กรุ๊ป ดำเนินธุรกิจมากกว่า 10 ปี โดยให้บริการด้านสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย (Out of Home Media) ครบวงจร รวมทั้งพื้นที่สื่อโฆษณาที่ครอบคลุมทั่วประเทศ ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากแบรนด์ชั้นนำระดับประเทศหลายๆแบรนด์

บริษัท LIVE UP Venture Capital ซึ่งเป็นบริษัทด้านเทคโนโลยี ที่มีประสบการณ์ในวงการไอทีมามากกว่า 10 ปีโดยใช้เทคโนโลยีระดับมาตราฐาน รวมทั้งมีทีมงามดีไซน์เนอร์ที่สามารถออกแบบและวางแผน User Exprerience ได้เป็นอย่างดี

บริการของเรา

ทำไมต้องเป็นเรา ?

Digital Done Right

เรามีความเชี่ยวชาญในการด้านดิจิตอลมาร์เก็ตติ้ง และ เทคโนโลยี ซึ่งทำให้เราสามามารถสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้เป็นอย่างดี

We Can Help

เราช่วยลูกค้าในการออกแบบแคมเปญ กำหนดกลุ่มเป้าหมาย และการสร้างสื่อโฆษณาออนไลน์ให้ลูกค้า

Results-Driven

เราทำงานโดยเน้นที่ผลลัพธ์ที่สามารถวัดผลได้ และตอบโจทย์ที่ลูกค้าต้องการ โดยที่ลูกค้าไม่จำเป็นต้องซื้อแคมเปญกับเราเป็นเวลาระยะเวลายาว


การตลาด

การเลือกเข้าถึงกลุ่มลูกค้าโดยตรง

เราใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการเข้าถึงลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมายได้ตรงความต้องการ ทำให้เราสามารถกำหนดลักษณะของลูกค้าที่เราต้องการสื่อ ได้ตรงตามความต้องการของผลิตภัณฑ์หรือเป็นเป้าหมายของบริษัทได้อย่างแม่นยำ

การดูแลลูกค้าเป็นสิ่งคัญสำหรับเรา

เราเข้าใจถึงความละเอียดอ่อนในการทำโฆษณา เพราะสิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อภาพลักษณ์ขององกรค์ ดังนั้นเราจึงเลือกใช้ระบบการทำงานกึ่งอัตโนมัติ และเลือกใช้ทีมงานที่คอยให้ดูแลการแคมเปญของลูกค้า รวมทั้งส่งงานให้ลูกค้าตรวจสอบก่อนทำการโฆษณาทุกครั้ง

ข้อได้เปรียบในการแข่งขัน

เรามีเทคโนโลยีสำหรับการสร้าง campaign ที่ดีกว่า และสามารถปรับเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายได้อย่างหยืดหยุ่น เพื่อให้สื่อโฆษณาของเราสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ดีขึ้นระบบ campaign มีระบบการสร้าง conversion rate มาให้ในตัวด้วย


ติดต่อเรา

เลขที่ 36,36/1 ซอยนาคนิวาส 7 ถ.นาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

โทรศัพท์

+66 (0) 64-654-3945

อีเมล

thanyaphatsamon@liveup.cc